Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie17.539.608
Mollusca8.662.787
Paleontologie7.784.078
Hogere planten4.998.688
Evertebraten1.761.225
2D materiaal625.500
Mineralogie en petrologie583.318
Lagere planten545.138
Vogels401.082
Vissen102.779
Zoogdieren88.885
Reptielen en amfibieën88.229
Specimen records per provincie
Gelderland 236.638 (18.93%)
Noord-Holland 197.175 (15.77%)
Zuid-Holland 180.565 (14.44%)
Limburg 168.039 (13.44%)
Noord-Brabant 106.942 (8.55%)
Zeeland 83.914 (6.71%)
Overijssel 70.723 (5.66%)
Utrecht 62.164 (4.97%)
Friesland 51.120 (4.09%)
Drenthe 47.955 (3.84%)
Groningen 16.159 (1.29%)
Flevoland 8.949 (0.72%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Geregistreerde specimen records per land (zonder Nederland)
Landen top 10
Indonesia1.060.298
Malaysia236.384
France233.454
Spain190.318
Germany183.638
United States Of America161.197
Papua New Guinea157.639
Australia143.176
Brazil135.233
Surinam128.956
Typestatus-records per collectie
Botanie (88.680 totaal)
isotype39.649
type14.648
holotype14.577
syntype8.899
lectotype3.012
 
Mollusca (14.205 totaal)
paratype9.027
holotype2.253
syntype2.206
paralectotype524
lectotype181
 
Hymenoptera (12.895 totaal)
syntype10.491
paratype1.386
holotype467
type289
paralectotype197
 
Chelicerata en Myriapoda (12.858 totaal)
paratype11.162
holotype1.151
type390
allotype121
topotype45
 
Crustacea (8.538 totaal)
paratype3.963
holotype1.875
syntype1.474
type401
allotype319
 
Coleoptera (6.628 totaal)
syntype3.733
paratype1.899
holotype583
paralectotype197
type155
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
51.101 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.415 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.877 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Everts
31.180 geregistreerde specimen records in 7 collecties
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.200 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.723 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.157 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.796 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
HEST (Haplochromis Ecological Survey Team)
22.696 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.672 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.