Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.589.568
Paleontologie 7.752.655
Hogere planten 4.967.454
Evertebraten 1.745.073
2D materiaal 625.500
Mineralogie en petrologie 573.590
Lagere planten 545.138
Vogels 400.051
Vissen 102.578
Zoogdieren 87.601
Reptielen en amfibieën 82.532
Specimen records per provincie
Gelderland 224.814 (18.96%)
Noord-Holland 189.456 (15.98%)
Zuid-Holland 173.947 (14.67%)
Limburg 155.934 (13.15%)
Noord-Brabant 103.729 (8.75%)
Zeeland 81.440 (6.87%)
Overijssel 66.673 (5.62%)
Utrecht 57.907 (4.88%)
Friesland 46.943 (3.96%)
Drenthe 42.075 (3.55%)
Groningen 14.863 (1.25%)
Flevoland 8.414 (0.71%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Geregistreerde specimen records per land (zonder Nederland)
Landen top 10
Indonesia 1.001.868
Malaysia 234.624
France 228.762
Spain 189.026
Germany 181.793
United States Of America 160.600
Papua New Guinea 156.347
Australia 141.479
Brazil 133.005
Surinam 123.915
Typestatus-records per collectie
Botanie (88.175 totaal)
isotype 39.476
type 14.668
holotype 14.486
syntype 8.836
lectotype 2.977
 
Mollusca (13.240 totaal)
paratype 8.080
holotype 2.248
syntype 2.193
paralectotype 526
lectotype 181
 
Hymenoptera (12.730 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.311
holotype 395
type 287
paralectotype 197
 
Chelicerata en Myriapoda (12.615 totaal)
paratype 11.013
holotype 1.057
type 389
allotype 121
topotype 45
 
Crustacea (8.291 totaal)
paratype 3.789
holotype 1.875
syntype 1.437
type 401
allotype 319
 
Coleoptera (6.549 totaal)
syntype 3.721
paratype 1.855
holotype 573
paralectotype 197
type 144
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
51.085 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.278 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.851 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.198 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.689 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.231 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
24.966 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.775 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
HEST (Haplochromis Ecological Survey Team)
22.696 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.511 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.661 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.