Taxon

Mentha aquatica L.

  • 1 van de 1

Populaire naam

Naturalis - Dutch Species Register

Nederlands
Watermunt

Synoniemen

Species 2000 - Catalogue Of Life

Marrubium aquaticum (L.) Uspenski
Mentha acuta Opiz
Mentha acutata Opiz
Mentha adspersa Moench
Mentha affinis Boreau, nom. illeg.
Mentha riparia angustata Opiz ex Heinr.Braun
Mentha aquatica calaminthifolia Vis.
Mentha aquatica caput-medusae Trautm. & Urum.
Mentha duriuscula Haw. ex Spach
Mentha aquatica limnetes Topitz
Mentha aquatica polyanthetica Topitz
Mentha stagnalis Topitz
Mentha aquatica subdentata Jancic
Mentha aromatica Opiz ex Déségl.
Mentha augusta Opiz ex Déségl.
Mentha auneticensis Opiz
Mentha aurita Weihe ex Fresen.
Mentha avellinii Tod. ex Bertol.
Mentha avellinii Tod. ex Lojac.
Mentha brachiata Weihe ex Fresen.
Mentha bugulifolia Weihe ex Fresen.
Mentha calaminthifolia (Vis.) Heinr.Braun
Mentha capitata Opiz
Mentha chaixii Strail
Mentha citrata Ehrh.
Mentha cordata Jan ex Nyman
Mentha crenatodentata Strail
Mentha denticulata Strail
Mentha deseglisei Malinv., nom. illeg.
Mentha dubia Chaix ex Vill.
Mentha dunensis Strail
Mentha duriuscula (Haw. ex Spach) Trautm.
Mentha aquatica elongata (Pérard) Pérard
Mentha elongata (Pérard) Heinr.Braun
Mentha eriantha K.Koch
Mentha glabra Colla, nom. illeg.
Mentha glomerata Stokes
Mentha grandidentata Strail
Mentha hirsuta Huds.
Mentha hirta Caldas, nom. illeg.
Mentha hybrida Aresch.
Mentha hygrophila Topitz
Mentha hystrix Heinr.Braun
Mentha incisoserrata Strail
Mentha intermedia Host, nom. illeg.
Mentha intricata Debeaux
Mentha lateovata Strail
Mentha latifolia Nolte ex Hornem., nom. illeg.
Mentha limicola Strail
Mentha limnetes (Topitz) Trautm.
Mentha limosa (Schur) Heinr.Braun
Mentha littoralis Strail
Mentha lloydii Boreau
Mentha lobeliana (Becker) Heinr.Braun
Mentha macrocephala Strail
Mentha microcephala Strail
Mentha ortmanniana minoriflora Borbás ex Heinr.Braun
Mentha nederheimensis Strail
Mentha nepetifolia Lej.
Mentha nigrescens Weihe ex Fresen.
Mentha obliqua Raf.
Mentha obtuseserrata Opiz ex Malinv.
Mentha obtusifolia Opiz ex Déségl.
Mentha odorata Sole
Mentha origanoides Ten.
Mentha origanoides Lej. ex Fingerh., nom. illeg.
Mentha ortmanniana Opiz
Mentha paludosa Sole
Mentha palustris Mill.
Mentha aquatica pedunculata Pers.
Mentha piperita citrata (Ehrh.) Briq.
Mentha pireana Strail
Mentha polyanthetica (Topitz) Trautm.
Mentha probabilis Schur
Mentha aquatica pseudopiperita Tausch ex Heinr.Braun
Mentha purpurea Host
Mentha pyrifolia Heinr.Braun
Mentha pyrifolia A.Kern., nom. illeg.
Mentha ramosissima Strail
Mentha ranina Opiz
Mentha riparia Schreb.
Mentha riparia Lej. ex Malinv., nom. illeg.
Mentha rudaeana Opiz
Mentha sativa Sm., nom. illeg.
Mentha soleana Strail
Mentha stolonifera Opiz
Mentha subspicata Weihe ex Fresen.
Mentha subthermalis Trautm.
Mentha tinantiana Lej. ex Malinv.
Mentha trojana Heinr.Braun
Mentha umbrosa Opiz
Mentha urticifolia Ten.
Mentha viennensis Opiz
Mentha weiheana Opiz
Mentha weissenburgensis F.W.Schultz ex Nyman, not validly publ.
Mentha aquatica citrata (Ehrh.) Fresen.
Mentha aquatica lloydii (Boreau) Nyman
Mentha hirsuta origanoides (Ten.) Nyman
Mentha suavis avellinii (Tod. ex Bertol.) Nyman
Mentha aquatica eriantha (K.Koch) Nyman
Mentha sativa palustris (Mill.) Nyman
Mentha sativa paludosa (Sole) Nyman
Mentha hirsuta legitima Becker
Mentha aquatica subintegrifolia Strail
Mentha aquatica riparia Strail
Mentha aquatica major Sole
Mentha aquatica weiheana (Opiz) Fiori & Paol.
Mentha aquatica turrita Briq.
Mentha aquatica incisoserrata (Strail) Briq.
Mentha aquatica denticulata (Strail) Heinr.Braun
Mentha aquatica hypeuria Briq.
Mentha aquatica arguta Lej. ex Briq.
Mentha aquatica minor Sole
Mentha aquatica capitata (Opiz) Briq.
Mentha aquatica grandidentata (Strail) Briq.
Mentha hirsuta lobeliana Becker
Mentha piperita citrata (Ehrh.) Briq.
Mentha aquatica hirsuta (Huds.) Huds.
Mentha aquatica maxima Topitz
Mentha aquatica valdelata Topitz
Mentha aquatica latiovalis Topitz
Mentha aquatica medaquensis Topitz
Mentha aquatica erromena Topitz
Mentha aquatica solida Topitz
Mentha aquatica cheitessa Topitz
Mentha aquatica subsessilifolia Topitz
Mentha aquatica schlinseana Topitz
Mentha aquatica riparia (Schreb.) Topitz
Mentha aquatica luxurians Topitz
Mentha aquatica stoderiana Topitz
Mentha aquatica trichophylla Topitz
Mentha aquatica illensis Topitz
Mentha aquatica leptocephala Topitz
Mentha aquatica agenensis Topitz
Mentha aquatica lloydii (Boreau) Gren.
Mentha aquatica rauscheri (Topitz) Topitz
Mentha aquatica psilophylla Topitz
Mentha aquatica plerotricha Topitz
Mentha aquatica uberrima Topitz
Mentha aquatica verticicola Topitz
Mentha aquatica metabola Briq.
Mentha aquatica eriomastix Briq.
Mentha lloydii opaca Topitz
Mentha riparia umbraticola Heinr.Braun
Mentha cetica Heinr.Braun
Mentha rauscheri Topitz
Mentha pedunculata (Pers.) Poir.
Mentha aquatica crenatodentata (Strail) Heinr.Braun
Mentha riparia umbrosa (Opiz) Heinr.Braun
Mentha riparia acuta (Opiz) Heinr.Braun
Mentha rudaeana ranina (Opiz) Heinr.Braun
Mentha hirsuta purpurea Host ex Heinr.Braun
Mentha hirsuta limosa Schur
Mentha hirsuta aquatica (L.) Mérat, nom. superfl.
Mentha hirsuta riparia (Schreb.) Becker
Mentha scordiastrum auneticensis (Opiz) Heinr.Braun
Mentha aquatica bakeri Briq.
Mentha aquatica lanigera Briq.
Mentha aquatica bicknellii Briq.
Mentha aquatica lupulina Briq., nom. superfl.
Mentha aquatica barbigera Briq.
Mentha aquatica limnobia Briq.
Mentha aquatica cordata Prodan
Mentha aquatica hirsuta (Huds.) Wimm. & Grab.
Mentha aquatica latifolia Wimm. & Grab.
Mentha aquatica oblongifolia Wimm. & Grab.
Mentha aquatica gracilis Wimm. & Grab., nom. illeg.
Mentha aquatica ovalifolia Wimm. & Grab., nom. illeg.
Mentha aquatica brachiata Wimm. & Grab.
Mentha aquatica obscura Wimm. & Grab.
Mentha aquatica oblongifolia Wimm. & Grab., nom. illeg.
Mentha aquatica pyrifolia (Heinr.Braun) Topitz
Mentha aquatica limosa (Schur) Topitz
Mentha aquatica nemorosa Fr., not validly publ.
Mentha aquatica odorata Fr.
Mentha aquatica subsativa Fr.
Mentha aquatica suavifolia Fr.
Mentha aquatica capitata Fr.
Mentha aquatica subspicata (Weihe ex Fresen.) Benth.
Mentha arvensis sativa Benth., nom. superfl.
Mentha aquatica glabrata W.D.J.Koch, nom. superfl.
Mentha aquatica chaixii Timb.-Lagr.
Mentha aquatica hirsuta (Huds.) Pérard
Mentha aquatica purpurea (Host) Pérard
Mentha aquatica minor Pérard, nom. illeg.
Mentha aquatica elongata Pérard
Mentha aquatica pusilla Pérard
Mentha subspicata hirsuta Pérard
Mentha subspicata bracteosa Pérard
Mentha aquatica affinis Rouy
Mentha aquatica dubia (Chaix ex Vill.) Strail
Mentha aquatica briquetiana Rouy
Mentha verticillata riparia (Schreb.) Rouy
Mentha hirsuta latifolia Becker
Mentha hirsuta subspicata Becker
Mentha verticillata subspicata (Weihe ex Fresen.) Rouy
Mentha verticillata paludosa (Sole) Rouy
Mentha aquatica slavonica Topitz
Mentha aquatica tiroliensis Topitz
Mentha aquatica pontica Topitz
Mentha aquatica duriuscula Topitz
Mentha aquatica aradensis Topitz
Mentha aquatica gnaphalifrons Topitz
Mentha aquatica serratula Topitz
Mentha aquatica stagnalis (Topitz) Topitz
Mentha aquatica lasiotricha Topitz
Mentha aquatica macrocephalota Topitz
Mentha aquatica subhirsuta Topitz
Mentha aquatica macrophylla Topitz
Mentha aquatica lobeliana (Becker) Topitz
Mentha aquatica pseudopiperita (Tausch ex Heinr.Braun) Topitz
Mentha aquatica icmadogena Topitz
Mentha aquatica carolovicensis Topitz
Mentha aquatica subriparia Topitz
Mentha aquatica silesiaca Topitz
Mentha aquatica maculosa Topitz
Mentha aquatica perlata Topitz
Mentha aquatica stricta K.Koch
Mentha aquatica macrophylla Soó, nom. illeg.
Mentha macrophylla Waisb. ex Trautm., nom. illeg.
Mentha aquatica subthermalis (Trautm.) Soó
Mentha aquatica simplex Wimm. & Grab.
Mentha aquatica lobeliana (Becker) Briq.
Mentha aquatica submersa Glück
Mentha aquatica grandifolia Sennen
Mentha aquatica clinopodiiflora Sennen
Mentha aquatica microcephala Sennen
Mentha aquatica longipedunculata Sennen
Mentha aquatica pauciflora Sennen
Mentha aquatica litoralis (Hartm.) Westerl.
Mentha aquatica litoralis Hartm.
Mentha aquatica cana J.Fraser
Mentha aquatica stenomacra Briq.
Mentha aquatica ellipticifolia Loret
Mentha aquatica purpurea (Host) T.Durand
Mentha aquatica pusilla (Pérard) T.Durand
Mentha aquatica ovalifolia Timb.-Lagr. ex Malinv., nom. illeg.
Mentha aquatica citriodora G.Mey.
Mentha aquatica hirsuta Willd., nom. illeg.
Mentha aquatica incana Boiss.
Mentha aquatica attenuata Wimm. & Grab.
Mentha aquatica aequalifolia Wimm. & Grab.
Mentha aquatica caudata Wimm. & Grab.
Mentha aquatica elegans Wimm. & Grab.
Mentha aquatica opaca Wimm. & Grab.
Mentha aquatica plicata Wimm. & Grab.
Mentha aquatica virgata Wimm. & Grab.
Mentha aquatica pyramidalis Delastre
Mentha aquatica caput-medusae (Trautm. & Urum.) Stoj., Stef. & Kitan.
Mentha aquatica umbrosa (Opiz) Heinr.Braun ex Jancic
Mentha aquatica acutifolia Cusin
Mentha aquatica verticillata Wirtg., nom. illeg.
Mentha aquatica monocephala Wirtg.
Mentha aquatica parviflora Wirtg.
Mentha aquatica ortmanniana (Opiz) Haw. ex Steud.
Mentha aquatica nicaeensis Briq.
Mentha aquatica nemorosa Benth.
Mentha aquatica tomentosa Sole
Mentha aquatica glabrata Benth., nom. illeg.
Mentha aquatica major-denticulata Briq.
Mentha aquatica ortmanniana-major Briq.
Mentha aquatica latifolia (Becker) Hayek, nom. illeg.
Mentha aquatica lloydii (Boreau) Pérard
Mentha aquatica paniculata Pérard
Mentha aquatica pedunculata (Pers.) Pérard
Mentha aquatica udicola Pérard
Mentha aquatica ambigua Pérard
Mentha aquatica cuneiformis Pérard
Mentha aquatica dubia (Chaix ex Vill.) Pérard
Mentha aquatica rubescens Pérard
Mentha aquatica glabrescens Pérard
Mentha aquatica subcordata Pérard
Mentha aquatica pluridentata Pérard
Mentha aquatica clinopodiifolia Pancic
Mentha litoralis (Hartm.) Neuman, nom. illeg.
Mentha aquatica pipericeps Alef.
Mentha aquatica intricata Menezes
Mentha hirsuta spicata Gaudin
Mentha hirsuta verticillata Gaudin
Mentha hirsuta denticulata Gaudin
Mentha hirsuta allioniana Gaudin
Mentha hirsuta pyramidalis Gaudin
Mentha hirsuta dubia (Chaix ex Vill.) DC.
Mentha aquatica hirsuta (Huds.) Wimm. & Grab.
Mentha aquatica aquatica
Mentha aquatica glabrata Wimm. & Grab.
Mentha aquatica divaricata Wimm. & Grab.
Mentha aquatica simpliciuscula Wimm. & Grab.
Mentha aquatica hirta Wimm. & Grab.
Mentha aquatica ortmanniana (Opiz) Lemke
Mentha glomerata aurantiaca Gray
Mentha glomerata palustris (Mill.) Gray
Mentha glomerata paludosa (Sole) Gray
Mentha glomerata glabra Gray
Mentha glomerata exigua Gray

Beschrijvingen

Geen beschrijvingen beschikbaar

Classificaties

Species 2000 - Catalogue Of Life

Rijk
Plantae
Afdeling of stam
Tracheophyta
Klasse
Magnoliopsida
Order
Lamiales
Familie
Lamiaceae
Genus
Mentha
Soortnaam
aquatica

Naturalis - Dutch Species Register

Rijk
Plantae
Afdeling of stam
Tracheophyta
Klasse
Spermatophyta
Order
Lamiales
Familie
Lamiaceae
Genus
Mentha

Specimens

Multimedia

Mentha aquatica L.
RGM.901926
Mentha aquatica L.
RGM.902103
Mentha aquatica L.
Mentha aquatica L.
Mentha aquatica L.
Toon alle 1167 multimedia

Literature

De externe bronnen WorldCat en Biodiversity Heritage Library worden doorgezocht op literatuur over Mentha aquatica L.. De eerste vijf resultaten per bron worden getoond.