Zoekresultaten

Specimens of Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. (379)

NaamGevonden in
BRAHMS-2418872
L.2603547Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418875
L.2603550Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418909
L.2603591Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418921
L.2603605Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418951
L.2603636Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418962
L.2603648Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418982
L.2603673Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419012
L.2603708Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419016
L.2603712Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419020
L.2603717Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418839
L.2603506Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287522
WAG.1182250Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287544
WAG.1182279Extra sheetBotany
BRAHMS-4287548
WAG.1182283Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287552
WAG.1182288Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287553
WAG.1182289Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3792073
AMD.68646Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3792084
AMD.68657Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750324
U.1287170Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750389
U.1287243Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750400
U.1287254Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750924
U.1287914Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3242626
L.3347172Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3242628
L.3347174Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418882
L.2603558Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418919
L.2603602Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418927
L.2603611Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418932
L.2603616Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418934
L.2603618Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418942
L.2603626Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418946
L.2603630Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418977
L.2603666Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419006
L.2603701Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2714393
L.3778705Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418840
L.2603508Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418843
L.2603511Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287529
WAG.1182258Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3276303
L.3790141Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3242624
L.3347170Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3242625
L.3347171Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4257239
WAG.1275778Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750307
U.1287151Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750321
U.1287167Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750323
U.1287169Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750391
U.1287245Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3792079
AMD.68652Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3792080
AMD.68653Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2714072
L.3778355Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2714383
L.3778695Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418879
L.2603554Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418880
L.2603555Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418881
L.2603556Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418886
L.2603563Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418890
L.2603569Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418894
L.2603575Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418895
L.2603576Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418899
L.2603581Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418904
L.2603586Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418910
L.2603592Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418945
L.2603629Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418955
L.2603640Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418974
L.2603662Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418979
L.2603669Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418993
L.2603686Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419007
L.2603702Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418845
L.2603513Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418848
L.2603516Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287545
WAG.1182280Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287547
WAG.1182282Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3901344
WAG.1863377Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3242606
L.3347152Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3242607
L.3347153Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1354004
L.1059377Microscopic slide: AnatomyBotany
U 0076602Wood sampleBotany
BRAHMS-3750940
U.1287930Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750298
U.1287142Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750394
U.1287248Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2823758
L.1059373Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2418838
L.2603505Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418842
L.2603510Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418849
L.2603517Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418869
L.2603543Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418898
L.2603580Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418912
L.2603595Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418913
L.2603596Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418923
L.2603607Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418931
L.2603615Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418948
L.2603632Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418961
L.2603646Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418971
L.2603658Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418978
L.2603667Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418992
L.2603685Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2418999
L.2603692Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419014
L.2603710Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419018
L.2603714Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2419021
L.2603718Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4287524
WAG.1182252Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750305
U.1287149Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750315
U.1287161Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3750317
U.1287163Herbarium sheetBotany