Specimens (11,007)

SpecimenSpeciesFound in
RMNH.ACA.P.34919
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Petaurobia australiana Fain & Lukoschus, 1979Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34933
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Petaurobia australiana Fain & Lukoschus, 1979Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34852
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Teinochirus vermicularis Fain et Luk.Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34677
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Bothyanoetus pereirai Fain & CamerikNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34672
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Bothyanoetus pereirai Fain & CamerikNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34654
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Bothyanoetus pereirai Fain & CamerikNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34660
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Bothyanoetus pereirai Fain & CamerikNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34683
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Bothyanoetus pereirai Fain & CamerikNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.35988
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Listrophoroides mindanensis Fain & LukoschusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.35672
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Notoryctobia notoryctes Fain & LukoschusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.35678
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Oryzomysia neacomys Fain & Lukoschus, 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34539
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Chirodiscoides interruptus Fain, 1970Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.35906
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Listrophoroides (Madlistrophoroides) imerinensis Fain & Lukoschus, 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.35911
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Listrophoroides (Madlistrophoroides) imerinensis Fain & Lukoschus 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34944
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Petaurobio australiana Fain & Lukoschus, 1979Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.36462
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Murichirus alatus Fain & Lukoschus,1979Naturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.16898
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Dinogamasus macrotrichusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.16899
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Dinogamasus macrotrichusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.16900
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Dinogamasus macrotrichusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.16882
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Dinogamasus macrotrichusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.16892
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Dinogamasus macrotrichusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.17744
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Sternostoma castrodeNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.18708
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Spinturnix scotophili repensNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.66944
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Hygrobates turcicus Pesic, Esen & Dabert 2017Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.67038
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Neumania kyrgyzica Pešić & Smit, 2017Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.33947
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Mesalgoides koki CERNY, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.33951
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Mesalgoides koki CERNY,1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.33953
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Mesalgoides koki Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34198
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Mesalgoides koki CERNY, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34202
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Anoetus heinemanniNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.33997
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Mesalgoides turdinus Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.33516
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Horstia frontalis Klompen, O'Connor, Mendez & Lukoschus, '82Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.33510
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Horstia brasiliensis Fain & Camerik 1978Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.33558
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Spinacaropus brasiliensis Fain & CamerikNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34305
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Austrochirus dorreensis Fain & LukoschusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.34258
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Atopomelus talpae A.Fain; F.Lukoschus;A. Couwenberghe 1973Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.59714
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pterodectes storkani Cerny,1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.59719
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pterodectes havliki Cerny 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.59732
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pterodectes havliki Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.59738
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pterodectes havliki Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.59949
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Allodectes similis Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.59996
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Proctophyllodes kratochvili Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60094
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pterodectes havliki Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60071
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pterodectes havliki Cerny, 1974Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60470
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Chirnyssoides Fain & LukoschusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60646
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Notoedres pahangi Klompen, Lukoschus, Fain, Nadchatram 1980Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60648
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Notoedres pahangi Klompen, Lukoschus, Fain & Nadchatram, 1980Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60628
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Notoedres pahangi Klompen, Lukoschus, Fain & Nadchatram, 1980Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60709
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Listropsoralgoides surinamensis Fain et LukoschusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.60660
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Notoedres pahangi Klompen, Lukoschus, Fain, Nadchatram, 1980Naturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19440
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius (Amblyseius) rotundus Blommers, 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19442
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius (Amblyseius) rotundus Blommers, 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19351
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius razimba Blommers & ChazeauNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19360
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius razimba Blommers & ChazeauNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19650
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius (Amblyseius) tamatavensis BlommersNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19677
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius ivoloinae BlommersNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ARA.8269
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Anepsion roeweri ChrysanthusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19388
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius razimba Blommers & ChazeauNaturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19412
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius (Amblyseius) trichophilus Blommers, 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19413
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius (Amblyseius) trichophilus Blommers, 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.ACA.P.19417
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Amblyseius (Amblyseius) trichophilus Blommers, 1976Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ARA.976
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Cryptophora monulfi Chrys.Naturalis - Zoology and Geology catalogues
ZMA.PYC.202037
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Colossendeis sinuosa StockNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.370
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.371
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.354
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.355
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.389
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium (arubense) arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.395
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium (arubense) arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.362
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.383
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.322
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense variabilisNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.406
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium (arubense) arubenseNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.312
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense variabilisNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.314
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Pachyolpium arubense variabilisNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.434
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Aphelopium brachytarsusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.435
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Aphelopium brachytarsusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.460
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Aphelopium brachytarsusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.444
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Aphelopium brachytarsusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.611
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Leptolpium prospaeumNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.PSS.P.612
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Leptolpium prospaeumNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14112
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Teinocheylus gundi Fain, Gerrits & LukoschusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14126
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Teinocheylus gundi Fain, Gerrits & LukoschusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15179
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Neospeleognathopsis molossusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15180
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Neospeleognathopsis molossusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15183
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Neospeleognathopsis molossusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15300
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Demodex huttereriNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15310
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Demodex sabaniNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14156
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Demodex carolliaeNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15106
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Ophthalmodex artibei Lukoschus & Nutting, 1979Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15112
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Ophthalmodex apodemi Lukoschus & WoeltjesNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15120
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Ophthalmodex apodemi Lukoschus & WoeltjesNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.15165
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Neospeleognathopsis molossusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.37
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Rhysotritia clavata MärkelNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14862
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Harpypalpoides lukoschusiNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14865
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Harpypalpoides lukoschusiNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14991
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Demodex macroglossi Desch, 1981Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14993
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Demodex macroglossi Desch, 1981Naturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14939
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Demodex bicaudatusNaturalis - Zoology and Geology catalogues
RMNH.ACA.P.14842
Collection name: Chelicerata and Myriapoda; Type status: paratype
Harpypalpoides lukoschusiNaturalis - Zoology and Geology catalogues