Multimedia (143)

Bombus (Thoracobombus) humilis tristis Vogt, 1909
ZMA.INS.846205
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus wuestneii Vogt, 1911
ZMA.INS.846608
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus wuestneii Vogt, 1911
ZMA.INS.846633
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus wuestneii Vogt, 1911
ZMA.INS.846643
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) muscorum laevis Vogt, 1909
ZMA.INS.847005
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) muscorum laevis Vogt, 1909
ZMA.INS.847014
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) muscorum laevis Vogt, 1909
ZMA.INS.852127
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus turcestanicus Vogt, 1911
ZMA.INS.859492
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus wuestneii Vogt, 1911
ZMA.INS.859494
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) mlokosievitzii convergens Skorikov, 1909
ZMA.INS.859532
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Pyrobombus) jonellus subborealis Vogt, 1911
ZMA.INS.945906
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964706
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) humilis tristis Vogt, 1909
ZMA.INS.846212
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) humilis subbaicalensis Vogt, 1911
ZMA.INS.846306
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus flavesecens Vogt, 1911
ZMA.INS.846459
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus wuestneii Vogt, 1911
ZMA.INS.846627
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Psithyrus) rupestris buyssoni Vogt, 1911
ZMA.INS.852022
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Psithyrus) rupestris orientalis Reinig, 1936
ZMA.INS.852076
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Psithyrus) rupestris orientalis Reinig, 1936
ZMA.INS.852089
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) pascuorum kruegerianus Rasmont, 1983
ZMA.INS.932446
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Pyrobombus) jonellus subborealis Vogt, 1911
ZMA.INS.945904
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Pyrobombus) jonellus subborealis Vogt, 1911
ZMA.INS.947808
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Cullumanobombus) cullumanus serrisquama Skorikov, 1909
ZMA.INS.957305
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.959486
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.959488
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964691
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964714
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964715
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964716
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964718
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964727
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Bombus) lucorum laevis Krüger, 1954
ZMA.INS.969378
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) humilis subbaicalensis Vogt, 1911
ZMA.INS.846259
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) sylvarum distinctus Vogt, 1909
ZMA.INS.846408
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus wuestneii Vogt, 1911
ZMA.INS.846628
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus wuestneii Vogt, 1911
ZMA.INS.846638
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) veteranus intermedius Vogt, 1911
ZMA.INS.859456
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Thoracobombus) pascuorum kruegerianus Rasmont, 1983
ZMA.INS.932040
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Pyrobombus) biroi dyspostzonatus Vogt, 1911
ZMA.INS.948586
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Bombus s.s.) terrestris ferrugineus Krüger, 1956
ZMA.INS.951352
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Bombus s.s.) lucorum laevis Krüger, 1954
ZMA.INS.953984
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964694
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype
Bombus (Melanobombus) sichelii uniens Vogt, 1911
ZMA.INS.964720
Collectienaam: Hymenoptera
Type status: syntype