Over

Het BioPortal is de nationale toegangspoort voor natuurhistorische informatie: van basisgegevens van museumobjecten tot en met volledige, geïllustreerde soortbeschrijvingen. Via één website ontsluit het BioPortal de gegevens van alle op objectniveau gedigitaliseerde collectieobjecten van Naturalis. Het BioPortal maakt daarbij gebruik van de Netherlands Biodiversity API (NBA). Nu zijn er al meer dan 8 miljoen Naturalis-objecten te doorzoeken, maar de informatie wordt continu verder uitgebreid en middels de NBA gekoppeld en ontsloten, waarmee we in Nederland over een website beschikken waarin digitale bronnen van gegarandeerde wetenschappelijk kwaliteit samen zijn te raadplegen.

Het BioPortal bevraagt via de NBA de volgende databronnen:

  • Brahms: botanische specimengegevens van Naturalis.
  • Collectie Registratiesysteem (CRS): zoölogische, palaeontologische, mineralogische en petrologische specimengegevens van Naturalis.
  • Nederlands Soortenregister: lijst en beschrijvingen van alle in Nederland voorkomende soorten.
  • Catalogue of Life: lijst van wereldwijd voorkomende soorten.

We noemen deze gegevensverzameling de NDS, de Naturalis Document Store. De gegevens worden via een ETL-proces in de NDS ingelezen en geharmoniseerd tot een ABCD-compatibel documentmodel.

Het BioPortal toont de kracht van de NBA. Het is een “klant” van de NBA, een voorbeeldapplicatie die de gegevens uit de NBA via een webportaal toegankelijk maakt. Via dit portaal kan iedereen, geïnteresseerde of wetenschapper, in de gegevensbronnen van Naturalis grasduinen, met simpele zoekopdrachten, via complexe queries of op basis van specifieke geografische locaties.

Een aantal bijzondere collecties van Naturalis wordt in het portaal uitgelicht, en zijn via het hoofdmenu "Bijzondere collecties" direct te benaderen.