Downloads

Hieronder vindt u downloadlinks naar Darwin Core Archive-bestanden voor de deelcollecties van de NBA.

Darwin Core Archive (DwC-A of DwCA) is een biodiversiteitsinformatica datastandaard die gebruik maakt van de Darwin Core termen om een enkele, op zichzelf staande dataset voor voorkomensgegevens of checklist data te produceren. Zie TDWG's Darwin Core introductie voor een meer gedetailleerde beschrijving.

In dit geval bevatten de bestanden de specimen- en multimediagegevens van de collectie uit de betreffende bestandsnaam, met uitzondering van 'NSR' en 'DCSR', die onder meer namen en taxonomie bevatten voor alle soorten uit het Nederlands Soortenregister, repsectievelijk het Dutch Caribbean Species Register.

De volgende datasets zijn beschikbaar: