Downloads

Hieronder vindt u downloadlinks naar Darwin Core Archive-bestanden voor de deelcollecties van de NBA.

Darwin Core Archive (DwC-A of DwCA) is een biodiversiteitsinformatica datastandaard die gebruik maakt van de Darwin Core termen om een enkele, op zichzelf staande dataset voor voorkomensgegevens of checklist data te produceren. Zie TDWG's Darwin Core introductie voor een meer gedetailleerde beschrijving.

In dit geval bevatten de bestanden de specimen- en multimediagegevens van de collectie uit de betreffende bestandsnaam, met uitzondering van het 'nsr'-bestand, dat namen, taxonomie en voorkeursstatus bevat voor alle soorten uit het Nederlands Soortenregister.

Onderstaande bestanden worden wekelijks gegenereerd. De datum in de bestandsnaam correspondeert met het moment waarop het bestand gegenereerd is, en houdt geen verband met het moment van import in de NBA, dan wel de oorspronkelijke datum waarop de gegevens werden ingevoerd.

De volgende datasets zijn beschikbaar: