Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.145.273
Paleontologie 7.608.976
Hogere planten 4.897.385
Evertebraten 1.611.028
2D materiaal 625.500
Lagere planten 545.138
Mineralogie en petrologie 446.389
Vogels 388.598
Reptielen en amfibieën 81.835
Zoogdieren 77.442
Vissen 9.089
Specimen records per provincie
Gelderland 219.292 (19.19%)
Noord-Holland 179.977 (15.75%)
Zuid-Holland 165.439 (14.48%)
Limburg 151.703 (13.28%)
Noord-Brabant 101.103 (8.85%)
Zeeland 78.654 (6.88%)
Overijssel 59.364 (5.2%)
Utrecht 56.316 (4.93%)
Friesland 45.512 (3.98%)
Drenthe 45.246 (3.96%)
Groningen 14.141 (1.24%)
Flevoland 7.916 (0.69%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 938.131
Malaysia 223.309
France 206.692
United States Of America 155.842
Germany 154.791
Papua New Guinea 152.724
Spain 151.603
Australia 138.839
Brazil 126.676
Surinam 112.163
Typestatus-records per collectie
Botanie (86.008 totaal)
isotype 38.176
type 14.625
holotype 14.320
syntype 8.528
lectotype 2.950
 
Mollusca (12.754 totaal)
paratype 7.787
holotype 2.201
syntype 2.064
paralectotype 518
lectotype 180
 
Hymenoptera (12.597 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.234
holotype 343
type 287
paralectotype 195
 
Chelicerata en Myriapoda (12.307 totaal)
paratype 10.886
holotype 954
type 364
allotype 120
lectotype 36
 
Crustacea (7.772 totaal)
paratype 3.677
holotype 1.770
syntype 1.206
type 377
allotype 309
 
Paleontologie invertebraten (5.857 totaal)
syntype 3.496
paralectotype 1.913
paratype 1.243
holotype 1.031
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.969 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.808 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.274 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.845 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.197 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.820 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.214 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.210 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.553 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.257 geregistreerde specimen records in 7 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.541 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.637 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.