Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.583.180
Paleontologie 7.753.678
Hogere planten 4.765.887
Evertebraten 1.740.634
2D materiaal 625.500
Mineralogie en petrologie 573.043
Lagere planten 545.138
Vogels 397.238
Vissen 102.228
Zoogdieren 87.479
Reptielen en amfibieën 82.319
Specimen records per provincie
Gelderland 224.370 (18.96%)
Noord-Holland 185.677 (15.69%)
Zuid-Holland 173.266 (14.64%)
Limburg 155.809 (13.17%)
Noord-Brabant 103.647 (8.76%)
Zeeland 81.329 (6.87%)
Overijssel 66.521 (5.62%)
Utrecht 57.818 (4.89%)
Friesland 46.910 (3.96%)
Drenthe 46.853 (3.96%)
Groningen 14.992 (1.27%)
Flevoland 8.390 (0.71%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Geregistreerde specimen records per land (zonder Nederland)
Landen top 10
Indonesia 980.006
Malaysia 226.026
France 225.211
Spain 166.228
United States Of America 157.395
Germany 157.016
Papua New Guinea 149.334
Australia 137.394
Brazil 125.319
Surinam 120.800
Typestatus-records per collectie
Botanie (84.582 totaal)
isotype 37.719
holotype 14.071
type 14.027
syntype 8.456
lectotype 2.937
 
Mollusca (13.189 totaal)
paratype 8.056
holotype 2.222
syntype 2.201
paralectotype 518
lectotype 180
 
Hymenoptera (12.717 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.311
holotype 385
type 287
paralectotype 197
 
Chelicerata en Myriapoda (12.582 totaal)
paratype 11.011
holotype 1.049
type 387
allotype 120
topotype 45
 
Crustacea (8.277 totaal)
paratype 3.785
holotype 1.872
syntype 1.433
type 399
allotype 318
 
Coleoptera (6.537 totaal)
syntype 3.719
paratype 1.855
holotype 567
paralectotype 197
type 141
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.214 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
36.786 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.569 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.195 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.247 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
24.824 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
JL van Soest
24.065 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
23.876 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
HEST (Haplochromis Ecological Survey Team)
22.696 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.555 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.264 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.