Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.589.440
Paleontologie 7.753.906
Hogere planten 4.980.966
Evertebraten 1.751.731
2D materiaal 625.500
Mineralogie en petrologie 576.687
Lagere planten 545.138
Vogels 400.218
Vissen 102.643
Zoogdieren 88.277
Reptielen en amfibieën 83.357
Specimen records per provincie
Gelderland 229.077 (18.98%)
Noord-Holland 191.583 (15.87%)
Zuid-Holland 176.389 (14.62%)
Limburg 159.570 (13.22%)
Noord-Brabant 104.885 (8.69%)
Zeeland 82.490 (6.84%)
Overijssel 68.537 (5.68%)
Utrecht 59.103 (4.9%)
Friesland 47.845 (3.96%)
Drenthe 44.105 (3.65%)
Groningen 15.265 (1.26%)
Flevoland 8.570 (0.71%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Geregistreerde specimen records per land (zonder Nederland)
Landen top 10
Indonesia 1.005.712
Malaysia 235.032
France 229.053
Spain 189.166
Germany 182.953
United States Of America 160.956
Papua New Guinea 157.147
Australia 142.335
Brazil 133.553
Surinam 125.400
Typestatus-records per collectie
Botanie (88.407 totaal)
isotype 39.542
type 14.657
holotype 14.515
syntype 8.887
lectotype 3.001
 
Mollusca (13.256 totaal)
paratype 8.094
holotype 2.248
syntype 2.194
paralectotype 526
lectotype 181
 
Hymenoptera (12.788 totaal)
syntype 10.486
paratype 1.336
holotype 425
type 287
paralectotype 197
 
Chelicerata en Myriapoda (12.616 totaal)
paratype 11.014
holotype 1.057
type 390
allotype 121
topotype 45
 
Crustacea (8.534 totaal)
paratype 3.960
holotype 1.875
syntype 1.474
type 401
allotype 319
 
Coleoptera (6.566 totaal)
syntype 3.723
paratype 1.863
holotype 577
paralectotype 197
type 147
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
51.088 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.407 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.852 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Everts
31.180 geregistreerde specimen records in 7 collecties
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.200 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.708 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.244 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
24.968 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.777 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
HEST (Haplochromis Ecological Survey Team)
22.696 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.668 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.