Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.573.294
Paleontologie 7.613.071
Hogere planten 4.924.185
Evertebraten 1.684.081
2D materiaal 625.500
Lagere planten 545.138
Mineralogie en petrologie 449.251
Vogels 394.819
Zoogdieren 83.914
Reptielen en amfibieën 82.006
Vissen 75.737
Specimen records per provincie
Gelderland 221.488 (18.98%)
Noord-Holland 183.289 (15.7%)
Zuid-Holland 171.526 (14.7%)
Limburg 153.484 (13.15%)
Noord-Brabant 101.625 (8.71%)
Zeeland 80.901 (6.93%)
Overijssel 65.307 (5.6%)
Utrecht 57.223 (4.9%)
Friesland 46.324 (3.97%)
Drenthe 45.753 (3.92%)
Groningen 14.371 (1.23%)
Flevoland 8.001 (0.69%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 975.125
Malaysia 233.124
France 212.877
United States Of America 159.257
Germany 156.716
Spain 155.857
Papua New Guinea 154.160
Australia 140.247
Brazil 128.161
Surinam 121.459
Typestatus-records per collectie
Botanie (86.508 totaal)
isotype 38.367
type 14.666
holotype 14.402
syntype 8.583
lectotype 2.969
 
Mollusca (13.181 totaal)
paratype 8.051
holotype 2.220
syntype 2.200
paralectotype 518
lectotype 180
 
Hymenoptera (12.700 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.301
holotype 381
type 287
paralectotype 195
 
Chelicerata en Myriapoda (12.403 totaal)
paratype 10.937
holotype 983
type 363
allotype 120
topotype 43
 
Crustacea (8.070 totaal)
paratype 3.707
holotype 1.840
syntype 1.377
type 378
allotype 310
 
Coleoptera (6.519 totaal)
syntype 3.704
paratype 1.855
holotype 567
paralectotype 197
type 141
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.972 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.268 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.848 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.197 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.847 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.238 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.227 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.549 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.557 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.654 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.