Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.548.735
Paleontologie 7.609.191
Hogere planten 4.912.867
Evertebraten 1.597.348
2D materiaal 625.500
Lagere planten 545.138
Mineralogie en petrologie 446.808
Vogels 389.154
Reptielen en amfibieën 81.872
Zoogdieren 78.631
Vissen 44.577
Specimen records per provincie
Gelderland 220.649 (19.14%)
Noord-Holland 181.492 (15.75%)
Zuid-Holland 167.738 (14.55%)
Limburg 153.053 (13.28%)
Noord-Brabant 101.437 (8.8%)
Zeeland 79.569 (6.9%)
Overijssel 60.308 (5.23%)
Utrecht 56.759 (4.92%)
Friesland 45.950 (3.99%)
Drenthe 45.465 (3.94%)
Groningen 14.290 (1.24%)
Flevoland 7.949 (0.69%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 953.556
Malaysia 224.101
France 211.626
United States Of America 157.429
Germany 156.412
Spain 155.679
Papua New Guinea 153.380
Australia 139.407
Brazil 128.121
Surinam 115.735
Typestatus-records per collectie
Botanie (86.277 totaal)
isotype 38.271
type 14.666
holotype 14.347
syntype 8.555
lectotype 2.960
 
Mollusca (13.128 totaal)
paratype 8.018
holotype 2.206
syntype 2.199
paralectotype 518
lectotype 180
 
Hymenoptera (12.667 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.287
holotype 361
type 287
paralectotype 195
 
Chelicerata en Myriapoda (12.386 totaal)
paratype 10.929
holotype 979
type 364
allotype 120
topotype 43
 
Crustacea (7.777 totaal)
paratype 3.680
holotype 1.772
syntype 1.206
type 377
allotype 309
 
Paleontologie invertebraten (5.856 totaal)
syntype 3.496
paralectotype 1.913
paratype 1.243
holotype 1.030
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.971 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.808 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.325 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.847 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.197 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.837 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.225 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.221 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.552 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.257 geregistreerde specimen records in 7 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.541 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.646 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.