Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.573.305
Paleontologie 7.646.719
Hogere planten 4.940.566
Evertebraten 1.688.573
2D materiaal 625.500
Lagere planten 545.138
Mineralogie en petrologie 449.192
Vogels 397.080
Vissen 102.204
Zoogdieren 84.895
Reptielen en amfibieën 82.097
Specimen records per provincie
Gelderland 221.508 (18.95%)
Noord-Holland 183.387 (15.69%)
Zuid-Holland 171.734 (14.69%)
Limburg 153.609 (13.14%)
Noord-Brabant 102.683 (8.79%)
Zeeland 80.941 (6.93%)
Overijssel 65.355 (5.59%)
Utrecht 57.245 (4.9%)
Friesland 46.300 (3.96%)
Drenthe 45.775 (3.92%)
Groningen 14.371 (1.23%)
Flevoland 8.001 (0.68%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 989.312
Malaysia 233.204
France 215.000
United States Of America 159.295
Germany 156.830
Spain 155.871
Papua New Guinea 154.765
Australia 140.346
Brazil 128.177
Surinam 121.541
Typestatus-records per collectie
Botanie (86.795 totaal)
isotype 38.547
type 14.687
holotype 14.432
syntype 8.600
lectotype 2.969
 
Mollusca (13.181 totaal)
paratype 8.051
holotype 2.220
syntype 2.200
paralectotype 518
lectotype 180
 
Hymenoptera (12.709 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.307
holotype 381
type 287
paralectotype 197
 
Chelicerata en Myriapoda (12.418 totaal)
paratype 10.937
holotype 985
type 363
allotype 120
topotype 43
 
Crustacea (8.072 totaal)
paratype 3.708
holotype 1.840
syntype 1.375
type 378
allotype 311
 
Coleoptera (6.519 totaal)
syntype 3.704
paratype 1.855
holotype 567
paralectotype 197
type 141
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.973 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.264 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.850 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.197 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.847 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.243 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.227 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.557 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
HEST (Haplochromis Ecological Survey Team)
22.696 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.557 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.654 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.