Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life, het Nederlands Soortenregister en het Dutch Caribbean Species Register.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.581.963
Paleontologie 7.753.451
Hogere planten 4.942.333
Evertebraten 1.731.078
2D materiaal 625.500
Lagere planten 545.138
Mineralogie en petrologie 449.195
Vogels 397.192
Vissen 102.204
Zoogdieren 86.490
Reptielen en amfibieën 82.188
Specimen records per provincie
Gelderland 222.204 (18.96%)
Noord-Holland 184.125 (15.71%)
Zuid-Holland 172.178 (14.69%)
Limburg 154.125 (13.15%)
Noord-Brabant 102.767 (8.77%)
Zeeland 81.053 (6.91%)
Overijssel 65.599 (5.6%)
Utrecht 57.395 (4.9%)
Friesland 46.473 (3.96%)
Drenthe 45.863 (3.91%)
Groningen 14.418 (1.23%)
Flevoland 8.022 (0.68%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Geregistreerde specimen records per land (zonder Nederland)
Landen top 10
Indonesia 991.028
Malaysia 233.359
France 224.302
United States Of America 159.617
Germany 156.876
Spain 155.879
Papua New Guinea 155.285
Australia 140.418
Brazil 128.181
Surinam 121.951
Typestatus-records per collectie
Botanie (86.860 totaal)
isotype 38.588
type 14.680
holotype 14.442
syntype 8.612
lectotype 2.971
 
Mollusca (13.183 totaal)
paratype 8.051
holotype 2.222
syntype 2.200
paralectotype 518
lectotype 180
 
Hymenoptera (12.716 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.311
holotype 384
type 287
paralectotype 197
 
Chelicerata en Myriapoda (12.558 totaal)
paratype 10.995
holotype 1.041
type 387
allotype 120
topotype 45
 
Crustacea (8.251 totaal)
paratype 3.770
holotype 1.867
syntype 1.428
type 398
allotype 318
 
Coleoptera (6.525 totaal)
syntype 3.707
paratype 1.855
holotype 567
paralectotype 197
type 141
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.973 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.268 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.850 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.198 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.846 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.227 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
24.931 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.572 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
HEST (Haplochromis Ecological Survey Team)
22.696 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.557 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.656 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.