Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API (NBA) en is toegankelijk via het BioPortal. Daarnaast kan de NBA ook bevraagd worden middels nbaR, een speciaal ontwikkelde client voor de statistiek- en analysesoftware R. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 17.539.608
Mollusca 8.572.463
Paleontologie 7.611.251
Hogere planten 4.919.164
Evertebraten 1.665.243
2D materiaal 625.500
Lagere planten 545.138
Mineralogie en petrologie 448.821
Vogels 389.520
Reptielen en amfibieën 81.905
Zoogdieren 79.535
Vissen 44.705
Specimen records per provincie
Gelderland 220.747 (19.08%)
Noord-Holland 181.917 (15.72%)
Zuid-Holland 170.708 (14.75%)
Limburg 153.115 (13.23%)
Noord-Brabant 101.495 (8.77%)
Zeeland 80.335 (6.94%)
Overijssel 60.366 (5.22%)
Utrecht 56.899 (4.92%)
Friesland 45.998 (3.98%)
Drenthe 45.515 (3.93%)
Groningen 14.292 (1.24%)
Flevoland 7.951 (0.69%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 959.079
Malaysia 224.190
France 212.298
United States Of America 158.168
Germany 156.531
Spain 155.818
Papua New Guinea 153.476
Australia 139.921
Brazil 128.160
Surinam 115.836
Typestatus-records per collectie
Botanie (86.391 totaal)
isotype 38.317
type 14.667
holotype 14.375
syntype 8.566
lectotype 2.964
 
Mollusca (13.153 totaal)
paratype 8.031
holotype 2.213
syntype 2.200
paralectotype 518
lectotype 180
 
Hymenoptera (12.691 totaal)
syntype 10.484
paratype 1.295
holotype 377
type 287
paralectotype 195
 
Chelicerata en Myriapoda (12.399 totaal)
paratype 10.937
holotype 983
type 363
allotype 120
topotype 43
 
Crustacea (7.902 totaal)
paratype 3.704
holotype 1.831
syntype 1.235
type 380
allotype 310
 
Paleontologie invertebraten (5.856 totaal)
syntype 3.495
paralectotype 1.913
paratype 1.244
holotype 1.029
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.972 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.809 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
38.326 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.847 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Stud biol Rheno-Trai in itinere
28.197 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.839 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.233 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.229 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.550 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.249 geregistreerde specimen records in 6 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.557 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.650 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.