API

Netherlands Biodiversity API is een biodiversiteitsdataservice

De Netherlands Biodiversity API is een moderne dataservice voor wetenschappers, applicatieontwikkelaars, nationale en regionale overheidsinstanties, en andere geĆÆnteresseerden in biodiversiteit en biodiversiteitsgegevens. Deze dienst start met het beschikbaar stellen van biodiversiteitsgegevens door het Naturalis Biodiversity Center.  Door haar zeer omvangrijke catalogi open te stellen komen diverse soorten historische en actuele data beschikbaar, namelijk specimen-, multimedia- en taxongegevens.

Netherlands Biodiversity API biedt mogelijkheden

De vrijgegeven gegevens zijn uitstekend geschikt voor gebruik door wetenschappers, werkzaam in het taxonomisch en thematisch biodiversiteitsonderzoek. Gedetailleerde inventarisaties van verschillende aard en een brede variƫteit aan (historische) data-analyses behoren tot de gebruiksmogelijkheden. Voor overheden kunnen de gegevens een belangrijke bron van informatie vormen bij het ontwikkelen van nieuw natuur(bescherming)beleid, en, het evalueren en monitoren van staand beleid op dit terrein. Applicatieontwikkelaars tenslotte kunnen voor specifieke doelgroepen planten, paddenstoelen, dieren, fossielen, mineralen en gesteenten tot leven laten komen in interactieve applicaties.

Netherlands Biodiversity API begint met het ontsluiten van de omvangrijke Naturalis Collectie

De collectie van Naturalis behoort tot de grootste van de wereld. Behalve de hoeveelheid, is de kwaliteit van de objecten hoog en vertegenwoordigen ze een onschatbare wetenschappelijke waarde. Gefinancierd vanuit de FES gelden heeft Naturalis de afgelopen jaren een uniek digitaliseringsproject uitgevoerd, waarmee alle 37 miljoen objecten op 1 juli 2015 digitaal in kaart zijn gebracht,  waarvan 7 miljoen objecten op een hoog detailniveau. Dit alles maakt dat de Netherlands Biodiversity API reeds bij de start een omvangrijk karakter heeft met een waardevolle mate van diepgang.

Netherlands Biodiversity API is vrij toegankelijk

Tenzij anders aangegeven zet Naturalis al haar data in het open domein onder CC0-licentie, dus vrij voor een ieder om te gebruiken. Een gebruiker heeft dus geen autorisatie nodig om toegang te krijgen tot de biodiversiteitsgegevens. Dit betekent dat iedere vorm van (her)gebruik van de inhoud is toegestaan, met uitzondering van content (zoals fotomateriaal of documenten) waarvan auteursrecht expliciet wordt vermeld.

Netherlands Biodiversity API en compatibiliteit

Naturalis streeft naar compatibiliteit bij het onderhoud van deze API met eerdere versies. Wanneer het noodzakelijk is om functionaliteit toe te voegen waardoor deze compatibiliteit niet meer kan worden gegarandeerd, dan zal de actieve versie nog zes maanden onderhouden worden, en zal de nieuwe functionaliteit alleen in de hogere versie beschikbaar zijn. In het geval van veiligheidsproblemen of onjuist gebruik behoudt Naturalis zich het recht voor om hiervan af te wijken.

Meer over Netherlands Biodiversity API

Informatie of vragen over de Netherlands Biodiversity API

Op Github vindt u meer functionele en technische informatie over de API.

Voor vragen, verzoeken en opmerkingen kunt u mailen met: nba@naturalis.nl