Over

Het BioPortal is de nationale toegangspoort voor natuur(historische) informatie: van basisgegevens van collectieobjecten tot en met volledige, geïllustreerde soortbeschrijvingen. Via één website ontsluit het BioPortal alle gedigitaliseerde collectiegegevens van Naturalis, de taxonomische data van Species 2000 en de soortinformatie van het Nederlandse Soortenregister, met behulp van de Netherlands Biodiversity API (NBA). Op deze manier wordt er een directe link gelegd tussen historische en actuele informatie.

Momenteel is een omvangrijk deel van de Naturalis collecties via het Bioportal te vinden. Het gaat om miljoenen objecten, zowel specimens als multimedia.  

De informatie wordt continu verder uitgebreid en middels de NBA gekoppeld en ontsloten, waarmee we in Nederland over een website beschikken waarin digitale bronnen van wetenschappelijk gegarandeerde kwaliteit samen zijn te raadplegen.

Het BioPortal bevraagt via de NBA de databronnen van diverse organisaties:

Bronnen van het Naturalis Biodiversity Center

  • Zoology and Geology catalogues: zoölogische, palaeontologische, mineralogische en petrologische specimen- en multimedia objecten
  • Botany catalogues: botanische specimen- en multimedia objecten
  • Nederlandse Soortenregister: taxonomische namenlijst en bijbehorende beschrijvingen en multimedia van in Nederland voorkomende soorten.

Bronnen van Species 2000

Het BioPortal toont de kracht van de NBA. Het is een “klant” van de NBA, een voorbeeldapplicatie die de gegevens uit de NBA via een webportaal toegankelijk maakt. Via dit portaal kan iedereen, geïnteresseerde of wetenschapper, in de gegevensbronnen van Naturalis grasduinen, met simpele zoekopdrachten, via complexe queries of op basis van specifieke geografische locaties.

Vier hoogtepunten uit de Naturalis collecties worden speciaal uitgelicht in het portaal, waaronder de wereldberoemde Siebold collectie. Via het menu Bijzondere collecties zijn ze direct te bekijken.