Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API en is toegankelijk via het BioPortal. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 14.582.773
Paleontologie 9.072.043
Mollusca 8.052.620
Hogere planten 4.869.134
Evertebraten 1.617.424
2D materiaal 625.500
Mineralogie en petrologie 546.110
Lagere planten 545.138
Vogels 376.840
Vissen 125.086
Reptielen en amfibieën 59.527
Zoogdieren 49.685
Specimen records per provincie
Gelderland 107.593 (19.28%)
Noord-Holland 88.247 (15.82%)
Zuid-Holland 80.970 (14.51%)
Limburg 74.055 (13.27%)
Noord-Brabant 49.808 (8.93%)
Zeeland 37.112 (6.65%)
Overijssel 29.264 (5.24%)
Utrecht 27.493 (4.93%)
Drenthe 22.188 (3.98%)
Friesland 21.765 (3.9%)
Groningen 6.881 (1.23%)
Flevoland 3.879 (0.7%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 925.792
Malaysia 221.737
France 204.694
Germany 154.537
Spain 150.755
Papua New Guinea 150.121
United States Of America 148.832
Australia 133.298
Brazil 125.672
Philippines 109.465
Typestatus-records per collectie
Botanie (85.528 totaal)
isotype 37.858
type 14.763
holotype 14.245
syntype 8.500
lectotype 2.914
 
Hymenoptera (12.572 totaal)
syntype 10.485
paratype 1.224
holotype 329
type 287
paralectotype 194
 
Chelicerata en Myriapoda (12.185 totaal)
paratype 10.822
holotype 898
type 364
allotype 120
lectotype 36
 
Mollusca (12.153 totaal)
paratype 7.568
holotype 2.174
syntype 1.759
paralectotype 482
lectotype 179
 
Crustacea (7.727 totaal)
paratype 3.645
holotype 1.760
syntype 1.206
type 377
allotype 309
 
Paleontologie invertebraten (5.857 totaal)
syntype 3.496
paralectotype 1.913
paratype 1.243
holotype 1.031
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.971 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.808 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
37.464 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.833 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.803 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.204 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.186 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.547 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.257 geregistreerde specimen records in 7 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.531 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.577 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
JJ Bos
17.026 geregistreerde specimen records in 1 collectie
A.W. Janssen
16.464 geregistreerde specimen records in 7 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.