Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API en is toegankelijk via het BioPortal. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 14.582.773
Paleontologie 9.108.850
Mollusca 8.051.661
Hogere planten 4.877.821
Evertebraten 1.619.305
2D materiaal 625.500
Mineralogie en petrologie 546.346
Lagere planten 545.138
Vogels 376.973
Vissen 125.086
Reptielen en amfibieën 59.550
Zoogdieren 51.206
Specimen records per provincie
Gelderland 216.406 (18.9%)
Noord-Holland 182.883 (15.97%)
Zuid-Holland 162.749 (14.22%)
Limburg 150.106 (13.11%)
Noord-Brabant 108.762 (9.5%)
Zeeland 77.283 (6.75%)
Overijssel 61.250 (5.35%)
Utrecht 55.457 (4.84%)
Drenthe 46.061 (4.02%)
Friesland 44.181 (3.86%)
Groningen 13.915 (1.22%)
Flevoland 7.916 (0.69%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 927.990
Malaysia 222.334
France 205.184
Germany 154.594
Papua New Guinea 150.816
Spain 150.802
United States Of America 149.186
Australia 133.553
Brazil 125.686
Surinam 109.645
Typestatus-records per collectie
Botanie (85.504 totaal)
isotype 37.886
type 14.716
holotype 14.237
syntype 8.501
lectotype 2.905
 
Hymenoptera (12.574 totaal)
syntype 10.485
paratype 1.224
holotype 330
type 287
paralectotype 194
 
Mollusca (12.357 totaal)
paratype 7.681
holotype 2.177
syntype 1.829
paralectotype 491
lectotype 180
 
Chelicerata en Myriapoda (12.286 totaal)
paratype 10.874
holotype 947
type 364
allotype 120
lectotype 36
 
Crustacea (7.745 totaal)
paratype 3.661
holotype 1.761
syntype 1.206
type 377
allotype 309
 
Paleontologie invertebraten (5.857 totaal)
syntype 3.496
paralectotype 1.913
paratype 1.243
holotype 1.031
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.972 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.808 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
37.459 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.843 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.806 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.203 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.186 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.549 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.257 geregistreerde specimen records in 7 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.540 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.585 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
JJ Bos
17.025 geregistreerde specimen records in 1 collectie
A.W. Janssen
16.864 geregistreerde specimen records in 7 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.