Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API en is toegankelijk via het BioPortal. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 14.582.773
Paleontologie 9.116.447
Mollusca 8.053.299
Hogere planten 4.886.994
Evertebraten 1.644.042
2D materiaal 625.500
Mineralogie en petrologie 546.345
Lagere planten 545.138
Vogels 377.187
Vissen 125.086
Reptielen en amfibieën 59.555
Zoogdieren 51.631
Specimen records per provincie
Gelderland 217.698 (19.09%)
Noord-Holland 183.009 (16.05%)
Zuid-Holland 162.921 (14.29%)
Limburg 150.484 (13.2%)
Noord-Brabant 100.540 (8.82%)
Zeeland 77.405 (6.79%)
Overijssel 61.429 (5.39%)
Utrecht 55.635 (4.88%)
Drenthe 46.161 (4.05%)
Friesland 45.089 (3.95%)
Groningen 13.965 (1.22%)
Flevoland 7.922 (0.69%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 930.476
Malaysia 222.577
France 205.443
Germany 154.681
Papua New Guinea 151.350
Spain 150.904
United States Of America 149.470
Australia 133.753
Brazil 125.843
Surinam 109.776
Typestatus-records per collectie
Botanie (85.635 totaal)
isotype 37.936
type 14.697
holotype 14.262
syntype 8.498
lectotype 2.931
 
Hymenoptera (12.591 totaal)
syntype 10.485
paratype 1.234
holotype 337
type 287
paralectotype 194
 
Mollusca (12.563 totaal)
paratype 7.759
holotype 2.191
syntype 1.923
paralectotype 508
lectotype 181
 
Chelicerata en Myriapoda (12.287 totaal)
paratype 10.874
holotype 948
type 364
allotype 120
lectotype 36
 
Crustacea (7.766 totaal)
paratype 3.675
holotype 1.768
syntype 1.206
type 377
allotype 309
 
Paleontologie invertebraten (5.857 totaal)
syntype 3.496
paralectotype 1.913
paratype 1.243
holotype 1.031
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.953 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.808 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
37.758 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.843 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.814 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.214 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.207 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.550 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.257 geregistreerde specimen records in 7 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.540 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.634 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
JJ Bos
17.035 geregistreerde specimen records in 1 collectie
A.W. Janssen
16.875 geregistreerde specimen records in 7 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.