Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API en is toegankelijk via het BioPortal. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 14.582.773
Paleontologie 9.124.309
Mollusca 8.053.708
Hogere planten 4.892.987
Evertebraten 1.644.646
2D materiaal 625.500
Mineralogie en petrologie 546.349
Lagere planten 545.138
Vogels 377.254
Vissen 125.087
Reptielen en amfibieën 59.566
Zoogdieren 52.529
Specimen records per provincie
Gelderland 217.923 (19.13%)
Noord-Holland 183.259 (16.08%)
Zuid-Holland 163.022 (14.31%)
Limburg 150.983 (13.25%)
Noord-Brabant 100.749 (8.84%)
Zeeland 77.529 (6.8%)
Overijssel 59.053 (5.18%)
Utrecht 55.863 (4.9%)
Drenthe 46.209 (4.06%)
Friesland 45.136 (3.96%)
Groningen 13.996 (1.23%)
Flevoland 7.803 (0.68%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 931.787
Malaysia 222.921
France 205.607
Germany 154.783
Papua New Guinea 151.621
Spain 150.907
United States Of America 149.805
Australia 133.851
Brazil 125.884
Surinam 109.904
Typestatus-records per collectie
Botanie (85.784 totaal)
isotype 38.055
type 14.664
holotype 14.280
syntype 8.505
lectotype 2.933
 
Mollusca (12.681 totaal)
paratype 7.763
holotype 2.192
syntype 2.027
paralectotype 517
lectotype 181
 
Hymenoptera (12.593 totaal)
syntype 10.485
paratype 1.234
holotype 339
type 287
paralectotype 194
 
Chelicerata en Myriapoda (12.289 totaal)
paratype 10.874
holotype 950
type 364
allotype 120
lectotype 36
 
Crustacea (7.768 totaal)
paratype 3.677
holotype 1.768
syntype 1.206
type 377
allotype 309
 
Paleontologie invertebraten (5.857 totaal)
syntype 3.496
paralectotype 1.913
paratype 1.243
holotype 1.031
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.966 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.808 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
37.961 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.845 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.815 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.214 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.210 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.550 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.257 geregistreerde specimen records in 7 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
23.246 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.541 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.637 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
18.488 geregistreerde specimen records in 4 collecties
JJ Bos
17.037 geregistreerde specimen records in 1 collectie
A.W. Janssen
16.875 geregistreerde specimen records in 7 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.