Naturalis dashboard

Dit dashboard geeft inzicht in de complete collectie van Naturalis. De hele collectie is in een of andere vorm gedigitaliseerd, en er loopt een continu proces om hier de metadata van alle specimens op objectniveau toe te voegen.

Het deel van de collectie dat al op objectniveau is gedigitaliseerd is toegevoegd aan de Netherlands Biodiversity API en is toegankelijk via het BioPortal. Deze geven ook toegang tot taxoninformatie uit de Catalogue of Life en het Nederlands Soortenregister.

Teneinde op dit dashboard een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren is een aantal aanvullende databronnen gebruikt voor sommige collectietotalen

Let op: op deze pagina wordt onderscheid gemaakt tussen het woord 'specimen', dat refereert aan individuele specimenobjecten, en de term 'specimen record', waarmee wordt gerefereerd aan een in de NBA geregistreerd specimendocument.


Collectiecategorieën en totaal aantal specimens
Entomologie 14.582.773
Paleontologie 9.036.474
Mollusca 8.048.280
Hogere planten 4.877.821
Evertebraten 1.616.029
2D materiaal 625.478
Mineralogie en petrologie 545.591
Lagere planten 545.138
Vogels 372.298
Vissen 125.086
Reptielen en amfibieën 59.534
Zoogdieren 51.085
Specimen records per provincie
Gelderland 212.779 (18.89%)
Noord-Holland 179.982 (15.98%)
Zuid-Holland 160.885 (14.28%)
Limburg 148.085 (13.15%)
Noord-Brabant 107.397 (9.53%)
Zeeland 76.627 (6.8%)
Overijssel 57.717 (5.12%)
Utrecht 54.620 (4.85%)
Drenthe 45.274 (4.02%)
Friesland 43.732 (3.88%)
Groningen 13.745 (1.22%)
Flevoland 7.788 (0.69%)
Aantal geregistreerde specimen records per provincie.
Registered specimen records per country (without The Netherlands)
Landen top 10
Indonesia 925.361
Malaysia 222.274
France 204.825
Germany 154.156
Papua New Guinea 150.813
Spain 149.779
United States Of America 149.070
Australia 133.478
Brazil 125.642
Philippines 109.421
Typestatus-records per collectie
Botanie (85.508 totaal)
isotype 37.887
type 14.716
holotype 14.238
syntype 8.502
lectotype 2.905
 
Hymenoptera (12.563 totaal)
syntype 10.479
paratype 1.223
holotype 327
type 287
paralectotype 194
 
Mollusca (12.294 totaal)
paratype 7.623
holotype 2.172
syntype 1.829
paralectotype 491
lectotype 180
 
Chelicerata en Myriapoda (12.203 totaal)
paratype 10.808
holotype 935
type 360
allotype 120
lectotype 35
 
Crustacea (7.741 totaal)
paratype 3.659
holotype 1.760
syntype 1.206
type 377
allotype 308
 
Paleontologie invertebraten (5.853 totaal)
syntype 3.496
paralectotype 1.913
paratype 1.240
holotype 1.030
type 74
 
De 6 grootste deelcollecties gemeten naar het aantal specimen records met een typestatus,
plus de 5 meest voorkomende typestatussen in iedere deelcollectie.
Top 15 verzamelaars
BK Boom
50.972 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Jongmans
40.422 geregistreerde specimen records in 5 collecties
JF Maxwell
37.459 geregistreerde specimen records in 1 collectie
SH Koorders
33.843 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Wilde, WJJO de; Wilde-Duyfjes, BEE de
25.806 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJM Leeuwenberg
25.203 geregistreerde specimen records in 1 collectie
JL van Soest
25.186 geregistreerde specimen records in 1 collectie
AJGH Kostermans
24.549 geregistreerde specimen records in 1 collectie
Ellis
24.257 geregistreerde specimen records in 7 collecties
M. & R. Daams Freudenthal
22.686 geregistreerde specimen records in 1 collectie
EVERTS
22.441 geregistreerde specimen records in 1 collectie
FJ Breteler
21.585 geregistreerde specimen records in 1 collectie
M. Freudenthal
17.981 geregistreerde specimen records in 4 collecties
JJ Bos
17.025 geregistreerde specimen records in 1 collectie
A.W. Janssen
16.832 geregistreerde specimen records in 7 collecties
Top 15 verzamelaars met de meeste specimen geregistreerde specimen records, plus de collecties waaraan ze hebben bijgedragen.